Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

2022-12-22

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2023.

Ikraftträdande

Tillkännagivandet träder i kraft den 1 januari 2023.

Ta del av den nya författningen:

TSFS 2022:107 Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Kontaktpersoner

Hanna Abrahamsson
hanna.abrahamsson@transportstyrelsen.se
010- 495 47 22