Nya föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter omflygtrafik

2022-12-16

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik, TSFS 2022:106.

Ikraftträdande

Författningen träder i kraft den 1 februari 2023.

Ta del av den nya författningen:

TSFS 2022:106 om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Anders Johansson, gruppledare/sakansvarig anders.o.johansson@transportstyrelsen.se
010-495 31 27

Charlotta af Forselles, jurist
charlotta.afforselles@transportstyrelsen.se
010-495 31 17