Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

2023-02-10

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:4.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 mars 2023.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:4 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sara Lindén, gruppledare
sara.linden@transportstyrelsen.se
010-495 50 56

Jessica Henriksson, sakkunnig
jessica.henriksson@transportstyrelsen.se
010-495 37 28