Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter(TSFS 2021:26) om UL-certifikat

2022-12-16

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:26) om UL-certifikat, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:105.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 15 januari 2023.

Ta del av ändringen:

TSFS 2022:105 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:26) om UL-certifikat

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sandra Aldin, gruppledare
sandra.aldin@transportstyrelsen.se
010-495 51 99

Daniel Wastesson, flyginspektör, sakhandläggare
daniel.wastesson@transportstyrelsen.se
010-495 36 89

Conny Comstedt, sakhandläggare
conny.comstedt@transportstyrelsen.se
010-495 45 50

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94