Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

2022-12-14

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:104

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 januari 2023.

Ta del av ändringen:

TSFS 2022:104 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Sara Lindén, gruppledare
sara.linden@transportstyrelsen.se
010-495 50 56

Jessica Henriksson, sakkunnig
jessica.henriksson@transportstyrelsen.se
010-495 37 28

Annika Sandström Johansson, jurist
annika.johansson@transportstyrelsen.se
010- 495 61 45