Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:62.

Publicerades 2023-11-20

Ändring i (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:61.

Publicerades 2023-11-15

Nya föreskrifter och allmänna råd om lågflygning

Tansportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om lågflygning, TSFS 2023:49.

Publicerades 2023-10-09

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:38.

Publicerades 2023-06-30

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:22.

Publicerades 2023-05-31