Information om nya eller ändrade regler

Nya föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter omflygtrafik

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik, TSFS 2022:106.

Publicerades 2022-12-16

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter(TSFS 2021:26) om UL-certifikat

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:26) om UL-certifikat, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:105.

Publicerades 2022-12-16

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:104

Publicerades 2022-12-14

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:101, som träder i kraft den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-11-29

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:36) om radiotelefoni och fraseologi

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:36) om radiotelefoni och fraseologi, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:96.

Publicerades 2022-11-15