Information om nya eller ändrade regler

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-12-22

Nya föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter omflygtrafik

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik, TSFS 2022:106.

Publicerades 2022-12-16

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter(TSFS 2021:26) om UL-certifikat

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:26) om UL-certifikat, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:105.

Publicerades 2022-12-16

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:104

Publicerades 2022-12-14

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:101, som träder i kraft den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-11-29