Information om nya eller ändrade regler

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:20 som träder i kraft den 1 juni 2022.

Publicerades 2022-05-05