Information om nya eller ändrade regler

Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:45) om avancerad flygning

Transportstyrelsen har publicerat en upphävande föreskrift TSFS 2022:89 som träder i kraft den 1 oktober 2022.

Publicerades 2022-09-21

Nya föreskrifter inom serie OPS

Transportstyrelsen har publicerat två nya författningar TSFS 2022:75 och TSFS 2022:77.

Publicerades 2022-06-30

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning TSFS 2022:76.

Publicerades 2022-06-30

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:64.

Publicerades 2022-06-23

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:49.

Publicerades 2022-06-01