Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:22.

Publicerades 2023-05-31

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:5.

Publicerades 2023-02-15

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:4.

Publicerades 2023-02-10

Nya föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan, TSFS 2023:3.

Publicerades 2023-02-10

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-12-22