Luftfartslagen och luftfartsförordningen

Den övergripande regleringen på luftfartsområdet utgörs främst av luftfartslagen och luftfartsförordningen.  Du finner dem i kolumnen till höger.

Den 1 september 2010 trädde en ny luftfartslag (2010:500) och en ny luftfartsförordning (2010:770) i kraft som ersätter den gamla lagen och förordningen. 

Läs en Engelsk översättning av luftfartslagen och luftfartsförordningen.