Uppgiftsfördelning

Uppgiftsfördelning mellan EASA och nationella myndigheter

I grundförordningen preciseras fördelningen av ansvar och uppgifter mellan EASA och de nationella luftfartsmyndigheterna. Huvudprincipen är att EASA svarar för utvecklingen av ett gemensamt regelverk för förordningens behörighetsområden, medan de nationella myndigheterna svarar för tillståndsgivning och tillsyn. EASA ger dock tillstånd för konstruktionsorganisationer samt för organisationer och företag som är baserade i länder utanför EU, utfärdar typcertifikat och miljöcertifikat för luftfartyg samt genomför standardiseringsinspektioner i medlemsstaterna för att säkerställa harmoniserad tillämpning av det gemensamma regelverket.

Ansvarsfördelningen mellan EASA och de nationella luftfartsmyndigheterna beskrivs närmare i följande tabell.

Uppgift          Föreskrifter(ER, IR)Rådgivande material (CS,AMC, GM)Tillståndsgivning inom EASA-
medlemsstaterna
Tillstånds-givning utanför EASA-med-lemsstaterna
2003 —        
Typ- och miljöcertifiering av luftfartyg och delar till luftfartyg EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
EASA EASA
Konstruktionsorganisation (DO) EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
EASA EASA
Tillverkningsorganisation (PO) EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
EASA
Organisation för underhåll (MO), fortsatt underhåll (CAMO), flygteknikerskola (MTO) EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
EASA
Flygteknikercertifikat (AML) EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
Luftvärdighetsbevis EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet

 

Observera att den uppgiftsfördelning som beskrivs nedan kommer att gälla först när tillämpningsföreskrifter för dessa områden har antagits och trätt i kraft.

April 2012 —

       
Flygoperatör (AOC, andra tillstånd OPS)) EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
EASA (auktorisation av operatörer från länder utanför EU)
Pilotcertifikat EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
Flygskola (ATO) EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
EASA
Flygmedicinskt centrum (AeMC) EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
EASA

December  2012 —

       
Utbildningshjälpmedel flygsimulering (FSTD) EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
EASA
Leverantör av flygtrafiktjänst EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
EASA
EASA
Organisation för flygledarutbildning EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet
EASA
Flygledare EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet

December 2013 —

       
Flygplats, flygplatsoperatör EU (EASA) EASA
Nationell
myndighet
Nationell
myndighet