Internationella regelgivningsforum

En stor del av Transportstyrelsens regelarbete sker internationellt.

Transportstyrelsen företräder Sverige i ett antal internationella regelgivningsforum. För järnväg är EU vår huvudarena, men vi deltar också i OTIF och UNECE. Vi är med där reglerna beslutas, men även tidigare i processen då förslag till regler tas fram.