Två ändringsföreskrifter inom järnväg

2021-01-15

Transportstyrelsen har gett ut två föreskrifter inom järnväg.

  • TSFS 2021:2 Föreskrifter om upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:34) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg, och
  • TSFS 2021:3 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:29) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare av industrispår.

TSFS 2015:34 upphävs eftersom den nya förordningen som reglerar säkerhetsstyrningssystem ((EU) 2018/762) är direkt gällande. De gamla föreskrifterna fortsätter dock att gälla fram till att tillståndens giltighetstid går ut.

Föreskrifterna träder i kraft den 22 januari 2021.

Du hittar föreskrifterna i Transportstyrelsens författningssamling.

Har du frågor?

Om du har frågor kring föreskrifterna är du välkommen att kontakta Tomas Sonesson.

E-post: tomas.sonesson@transportstyrelsen.se.

Till toppen