Information om nya eller ändrade regler

Informationen gäller både nationella och internationella regler.

25

Nya hälsoföreskrifter för personal med säkerhetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg

Transportstyrelsen har gett ut två nya föreskrifter om hälsotillstånd och hälsoundersökningar för personer som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg. 

Publicerades 2019-11-15

Ändring av europeiska reglerna för Trafikstyrning och signalering

Den 16 juni 2019 började ändringar av förordning (EU) 2016/919, Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering, gälla.

Publicerades 2019-08-13

Nya föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i järnvägsinfrastrukturen

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter (TSFS 2019:51) om övriga säkerhetsbestämmelser för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i järnvägsinfrastrukturen. 

Publicerades 2019-06-17

Ändringar i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105)

Den 1 januari 2019 börjar nya ändringar i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105) att gälla.

Publicerades 2018-12-27

TSFS 2018:95

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter som rör Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.

Publicerades 2018-12-07

Ny EU-förordning angående järnvägsrelaterade tjänster

I juni 2019 börjar en ny genomförandeförordning och nya regler som rör tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster att tillämpas.

Publicerades 2018-10-12

Ny rekommendation om genomförandet av ERTMS

EU-kommissionen har i juli 2018 beslutat om en rekommendation om riktlinjer för det harmoniserade genomförandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg i unionen.

Publicerades 2018-08-27

Till toppen