Information om nya eller ändrade regler

Informationen gäller både nationella och internationella regler.

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:101, som träder i kraft den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-11-29

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning TSFS 2022:76.

Publicerades 2022-06-30

Beslut om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna (TSFS 2018:57) om tillämpning av eurokoder

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:57) om tillämpning av eurokoder.

Publicerades 2022-06-01

Nya och ändrade författningar inom järnvägsområdet

Transportstyrelsen har i samband med 4:dje järnvägspaketet beslutat 13 nya föreskrifter. Som en följd av de nya författningarna har en del andra  författningar upphävts eller ändrats. 

Samtliga nya och ändrade författningar träder i kraft den 1 juni 2022.

 

Publicerades 2022-05-25

Föreskrifter inom 4:e järnvägspaketet

På den här sidan hittar ni en översiktlig beskrivning av de föreskrifter som Transportstyrelsen tagit fram i samband med 4:e järnvägspaketet.

Publicerades 2022-05-23