Information om nya eller ändrade regler

Informationen gäller både nationella och internationella regler.

23

Nya föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i järnvägsinfrastrukturen

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter (TSFS 2019:51) om övriga säkerhetsbestämmelser för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i järnvägsinfrastrukturen. 

Publicerades 2019-06-17

Ändringar i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105)

Den 1 januari 2019 börjar nya ändringar i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105) att gälla.

Publicerades 2018-12-27

TSFS 2018:95

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter som rör Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.

Publicerades 2018-12-07

Ny EU-förordning angående järnvägsrelaterade tjänster

I juni 2019 börjar en ny genomförandeförordning och nya regler som rör tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster att tillämpas.

Publicerades 2018-10-12

Ny rekommendation om genomförandet av ERTMS

EU-kommissionen har i juli 2018 beslutat om en rekommendation om riktlinjer för det harmoniserade genomförandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg i unionen.

Publicerades 2018-08-27

Till toppen