TSD Drift och trafikledning

Från den 16 juni 2021 ska kraven i TSD Drift 2019/773 tillämpas i sin helhet med undantag för tillägg A och tillägg C. Kraven i tillägg A och tillägg C ska börja tillämpas senast 16 juni 2024. Fram till dess får kraven i tillägg A och tillägg C till TSD Drift 2015/995 fortsätta tillämpas.

TSD Drift 2019/773 har det fullständiga namnet "Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 av den 16 maj 2019 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/757/EU". Av artiklarna 5 och 6 i genomförandeförordningen framgår att den ska tillämpas i sin helhet från den 16 juni 2021 med undantag för tillägg A och tillägg C. För tillägg A och tillägg C gäller att kraven i TSD Drift 2015/995 får fortsätta tillämpas fram till den 16 juni 2024.

Kommentar: TSD Drift 2015/995 har det fullständiga namnet "Kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet "Drift och trafikledning" i järnvägssystemet i Europeiska unionen.

AMOC (Godtagbara sätt att uppfylla kraven)

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) publicerade den 4 januari 2022 "Godtagbara sätt att uppfylla kraven", AMOC (Acceptable Means of Compliance). Dessa AMOC:er ger anvisningar om tillämpningen av kraven i TSD Drift. AMOC:er har tagits fram för områdena "Säkerhet för passagerare", "Säkerhet för last" samt "Kontroll och provning före avgång inklusive bromsar och kontroller under drift".

Var finns dokumenten?

Via länken under "relaterad information" på denna sida kommer du till ERA:s hemsida. Där hittar du:

  • TSD Drift och trafikledning
  • Vägledningen till TSD Drift och trafikledning (endast på engelska)
  • AMOC:erna (endast på engelska).
  • Vägledning till AMOC:erna (endast på engelska)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!