Ny process för fordonsgodkännande efter 2020

Från 2020-10-31 gäller nya förordningar och ett nytt sätt att ansöka vid ansökan av godkännande av fordon och/eller fordonstyp.

Nedanför finner du en samling av förordningar, vägledningar och övrig information som gäller ansökan om godkännande efter fjärde järnvägspaketets inträde 2020.

Notera att länkarna inte ger en heltäckande bild av det regelverk som kommer att gälla, utan främst de som gäller vid ansökan. Länkar leder till webbplatsen för Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Vilka fordon omfattas?

De fordon och fordonstyper som omfattas av det fjärde järnvägspaketet är alla fordon som framförs på Europeiska unionens järnvägssystem, förutom historiska fordon och fordon som används för lokala ändamål. Alltså omfattas heller inte tunnelvagnar, spårvagnar, fordon som går på funktionellt åtskilda järnvägsnät och fordon på privatägd infrastruktur.

Vem godkänner?

Nu ska alla ansökningar om godkännande skickas in via one-stop shop (OSS). Om ni söker för fordon som enbart kommer att framföras i Sverige kommer ni ha möjligheten att välja om ni vill att Transportstyrelsen eller ERA ska vara godkännande enhet och hantera ansökan. Ska fordonen trafikera andra EU-länder eller Norge/Schweiz kommer ERA automatiskt bli den som hanterar er ansökan.

Vilket område för användning?

När ni ansöker om godkännande i OSS så ska "Nätverk" anges för varje land. Då Sverige består av endast ett nätverk, så ni ska alltså skriva in "Sverige" där nätverk ska anges.

EU-förordningar som reglerar ansökan om godkännande

FörfattningsrubrikNr
Fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon 2018/545
De avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning 2018/764
Fastställande av arbetsordningen för överklagandenämnder vid Europeiska unionens järnvägsbyrå 2018/867

Vägledningar för sökande

ERA´s
Vägledning för ansökan om godkännande av fordon och fordonstyper

Transportstyrelsen
Arbete med vägledningen pågår

Länk till Europeiska järnvägsbyråns webbplats
Ansökan om godkännande för fordon och fordonstyper

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!