EU:s järnvägspaket

2011 års vitbok definieras ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Det syftar till att skapa en inre järnvägsmarknad där europeiska järnvägsföretag kan erbjuda järnvägstransporter utan tekniska och administrativa hinder. För att nå dit har EU beslutat ett antal järnvägspaket. Läs mer om paketen här.