EU:s järnvägspaket

Eus järnvägsreglering har uppdaterats genom olika faser i så kallade järnvägspaket. Järnvägspaketen består av ett antal rättsakter som syftar till att likrikta de olika medlemsländernas regler.

Arkiverat innehåll

Innehållet på dessa sidor är endast avsett för historisk information. Innehållet är arkiverat och uppdateras inte.

Vitbok

2011 års vitbok definieras ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Det syftar till att skapa en inre järnvägsmarknad där europeiska järnvägsföretag kan erbjuda järnvägstransporter utan tekniska och administrativa hinder. För att nå dit har EU beslutat ett antal järnvägspaket.

Målet är att uppnå ett enhetligt järnvägssystem utan onödiga, tekniska och administrativa hinder inom Europa – det vill säga komma ifrån nationella järnvägsnät med olika tekniska lösningar som styrs av olika nationella regler. På detta sätt vill man öka järnvägens effektivitet och konkurrenskraft i förhållande till de övriga trafikslagen.

Här beskrivs de olika paketen i korthet. Läs mer om vad de olika paketen inneburit på undersidorna till vänster.

Bakgrund och syfte

Målet är att uppnå ett enhetligt järnvägssystem utan onödiga, tekniska och administrativa hinder inom Europa – det vill säga komma ifrån nationella järnvägsnät med olika tekniska lösningar som styrs av olika nationella regler. På detta sätt vill man öka järnvägens effektivitet och konkurrenskraft i förhållande till de övriga trafikslagen.

Järnvägspaketen

Järnvägspaketen består av ett antal rättsakter som syftar till att likrikta de olika medlemsländernas regler. Här beskrivs de olika paketen i korthet. Läs mer om vad de olika paketen inneburit på undersidorna till vänster.

Första järnvägspaketet

Antogs 2001 och syftade till ökad liberalisering av den internationella godstrafiken. Medgav konkurrens med nationella järnvägsmonopol.

Andra järnvägspaketet

Antogs 2004 och syftade till en fortsatt marknadsöppning. Nationella säkerhetsmyndigheter  (i Sverige Järnvägsstyrelsen, nu Transportstyrelsen) och en europeisk järnvägsbyrå skapades. För att den fria marknaden skulle påverka säkerheten innehöll paketet säkerhetsdirektivet (ny) och driftskompatibilitetsdirektivet (reviderad).

Tredje järnvägspaketet

Antogs 2007 och syftade till marknadsöppning  för internationell persontrafik och gemensamt regelverk för behörighetsprövning av lokförare samt att reglera passagerares rättigheter.

Fjärde järnvägspaketet

Förslag januari 2013. Antogs december 2016. Paketet syftade till att fortsätta utvecklingen av den europeiska järnvägsmarknaden och öka liberaliseringen. Paketet skulle påskynda processen för godkännande och tillstånd via centralisering av vissa beslut till ERA.