2012

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil 

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser
PDF-fil

 

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

 

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats
PDF-fil
Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil
Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil