Medicin i vätskeform och sjukvårdsartiklar

Transportstyrelsen får ofta frågor om vad du får ta med ombord på flygplanet. På den här sidan kan du läsa om medicin i vätskeform och sjukvårdsartiklar. 

Medicin (inklusive sprutor) i ditt handbagage

Receptbelagd och receptfri medicin och sjukvårdsartiklar i vätskeform får medföras utan begränsning dvs. du kan ta med det du behöver under resan och din bortavaro. Detta gäller också kylklampar eller motsvarande då du medför medicin som kräver detta.

I säkerhetskontrollen ska du ta upp din medicin i vätskeform och eventuellt andra vätskor och presentera dem separat från ditt handbagage. Vätskorna kommer att säkerhetskontrolleras tillsammans med handbagaget och medicinen kan komma att säkerhetskontrolleras med teknisk utrustning avsedd för att säkerhetskontrollera vätskor. Det kan underlätta hanteringen i säkerhetskontrollen om medicinen medförs i originalförpackningen, men det är inget krav.

Reglerna ovan gäller medicin i vätskeform. Tabletter, pulver, medicin och kosttillskott i fast form omfattas inte av reglerna och behöver därmed inte presenteras separat från ditt handbagage.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!