Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

Ny information kring certifikat och utbildning

2018-11-13 Ny ansökningsrutin för ATO

2018-11-13 Uppdaterad information om DTO

2018-11-02 DTO-möte (flygplan och helikopter) - 8 december 2018

2018-11-02 FSTD och skolchefsmöte ATO - 19-20 november 2018

2018-10-29 Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter, 23 januari 2019

2018-10-26 Information från EASA rörande Brexit

2018-09-20 Ínformation om elektroniska loggböcker

2018-09-07 Utfärdad dispens gällande PBN för vissa piloter

2018-05-08 Information om undantag från EU-förordningen 1178/2011 

2018-04-17 Informationsbrev till teoriansvariga

2018-02-16 Uppdaterad blankett för elevanmälan

2017-12-14 Uppdaterade procedurer gällande PBN

2017-10-23 Inbjudan till repetitionsutbildning för språkkontrollanter - 31 januari 2018

2017-10-09 Inbjudan till grundutbildning för språkkontrollanter

2017-09-21 Information till IR-innehavare angående PBN

2017-08-23 PBN-behörighet

2016-05-17 Syllabus och Learning Objectives för ATPL, CPL, MPL och IR för flygplan och helikopter

2016-04-27 Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige 

Konvertering av nationella behörigheter

Konvertering av nationella behörigheter avancerad flygning och instruktör för avancerad flygning för innehavare av flygplanscertifikat

Den 8 april 2018 börjar EU-förordningen 1178/2011 att gälla för våra nationella behörigheter avancerad flygning och instruktör för avancerad flygning. Detta innebär att behörigheterna måste konverteras över till EU-behörigheter och skrivas in i flygcertifikaten för att ni ska kunna fortsätta utnyttja befogenheterna.

Lär mer under Konvertering av nationella behörigheter AVA.

Konvertering av nationella behörigheter för bogsering av segelflygplan, bogsering av reklamsläp och instruktör för bogsering för innehavare av flygplanscertifikat

Den 8 april 2018 börjar EU-förordningen 1178/2011 att gälla för våra nationella behörigheter bogsering av segelflygplan/släp och instruktör för bogsering. Detta innebär att behörigheterna måste konverteras över till EU-behörigheter och skrivas in i flygcertifikaten för att ni ska kunna fortsätta utnyttja befogenheterna.

Läs mer under Konvertering av nationella behörigheter för bogsering av segelflygplan mm.

Automatisk validering av Del-FCL certifikat vid flygning i land utanför EU

Om du avser att flyga i ett land utanför EU med ett luftfartyg som är registrerat i en annan EU-medlemsstat än den som utfärdat ditt flygcertifikat, behöver du begära att få en notering om detta införd i ditt Del-FCL certifikat.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Skicka din skriftliga begäran till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se. Var vänlig och även ange ditt certifikatnummer i denna begäran.

ICAO-bilagan som du behöver ha med dig hittar du här.

Anm. Om luftfartyget är registrerat i ett EFTA-land ska annan bilaga medtas vid flygning. Denna bilaga är dock inte fastställd ännu. Vid eventuella frågor kontakta sektionen för flygcertifikat, luft.certifikat@transportstyrelsen.se

Enkätundersökning för dig som genomfört flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Årsavgifter för certifikatinnehavare

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat

Fakturering av årsavgifter sker vid ingången av varje nytt kalenderår. För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Ansökan bör skickas i god tid då samtliga certifikatinnehavare som har giltiga certifikat den 1/1 varje kalenderår kommer debiteras årsavgift för samma kalenderår. Det innebär att en ansökan som inkommer från 1 januari och framåt inte kommer undantas någon årsavgift förrän året därpå.

Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat finns följande alternativ till ansökan: