Certifikat och utbildning

Här hittar du information om ANS utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

Årsavgifter för 2018

Årsavgifterna för 2018 har ännu inte skickats ut men beräknas att skickas ut under slutet av februari/början av mars

Konvertering av nationella behörigheter avancerad flygning och instruktör för avancerad flygning för innehavare av flygplanscertifikat.

Den 8 april 2018 börjar EU-förordningen 1178/2011 att gälla för våra nationella behörigheter avancerad flygning och instruktör för avancerad flygning. Detta innebär att behörigheterna måste konverteras över till EU-behörigheter och skrivas in i flygcertifikaten för att ni ska kunna fortsätta utnyttja befogenheterna.

Lär mer under Konvertering av nationella behörigheter.

Enkätundersökning för dig som genomfört flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Ny information om certifikat och utbildning

2018-02-16 Uppdaterad blankett för elevanmälan

2017-12-14 Uppdaterade procedurer gällande PBN

2017-10-23 Inbjudan till repetitionsutbildning för språkkontrollanter - 31 januari 2018

2017-10-09 Inbjudan till grundutbildning för språkkontrollanter

2017-09-21 Information till IR-innehavare angående PBN

2017-08-23 PBN-behörighet

2016-05-17 Syllabus och Learning Objectives för ATPL, CPL, MPL och IR för flygplan och helikopter

2016-04-27 Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige 

2016-04-22 Har du frågor kring flygutbildning?

2016-03-03 Information till innehavare av LAPL(S) eller SPL med TMG som vill utbilda sig till LAPL(A) eller PPL(A)

2015-11-25 Årsavgifter för certifikatsinnehavare

2015-11-17 Handbok för FI(A) eller CRI(A) vid förlängning av behörighet

2015-04-08 Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige

2015-06-01 Nytt certifikatpapper och återinföring av begränsning av Co-pilot

2014-04-03 Nya behörigheter i EU-regler för certifikat och medicinska intyg

2013-04-08 Nya EU-regler för certifikat och medicinska intyg