Om du inte betalar skatten

Om du eller den tidigare ägaren
inte har betalat skatt för ditt fordon
får du inte längre köra fordonet.
Polisen får då ta fordonets registreringsskyltar.
Om du betalar skatten för sent
får du också betala en extra avgift
på minst 100 kronor.

Påminnelse om att betala fordonsskatt

Om du glömmer att betala fordonsskatt
skickar Transportstyrelsen en påminnelse till dig.
Om du inte har betalt skatten
får du inte använda ditt fordon.

Om du inte betalar skatten i tid
får du betala en dröjsmålsavgift.

Du måste betala fordonsskatten
även om någon annan är ägare av fordonet.

Om du inte betalar skatten och dröjsmålsavgiften
när vi har skickat en påminnelse
lämnar vi över betalningen till Kronofogden.
Kronofogden gör en så kallad indrivning.

Om du har betalat
men ändå fått en påminnelse

Om du har betalt skatten i rätt tid
men du ändå har fått en påminnelse
då ska du skicka en kopia på din betalning till oss.
Adressen är:
Transportstyrelsen
701 88 Örebro