Internationellt körkort

Du som har ett svensk körkort
kan få ett internationellt körkort som gäller i andra länder.

Du kan få ditt internationella körkort av:

Caravan Club of Sweden
Kungliga automobilklubben (KAK)
Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Riksförbundet M Sverige
OK Marknadsservice/Vi Bilägare
Svenska motorcyklisters centralorganisation (SMC)

Viktigt att veta:

Det internationella körkortet är endast en översättning 
av ditt svenska körkort.
Du ska alltså alltid ha med dig ditt svenska körkort.

Vi råder dig att ha internationellt körkort
om du ska köra bil i länder utanför EES-området.

EES-länderna är : Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike.