Beställ tid för registreringsbesiktning och identitetskontroll

När du har fått godkänt från ursprungskontrollen
kan du beställa tid för registreringsbesiktning
och identitetskontroll.
Du kan få information från Swedac
om var du kan besikta ditt fordon.

Alla viktiga dokument
som du har skickat till Transportstyrelsen
kan företagen som besiktar din bil
läsa via en datalänk.
Fråga företaget om du behöver ha med dig
några fler dokument.

Besiktningsföretaget kontrollerar
att fordonet är trafiksäkert och miljösäkert.