Nya regler för toalettavfall från fritidsbåtar

Från och med år 2015 blir det förbjudet
att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar.
Du som har båt

får inte tömma båtens toalett i havet.
Förbudet gäller hela landet.

Hamnar för fritidsbåtar ska ha platser
som kan ta emot toalettavfallet från fritidsbåtar.
Äldre båtar kan slippa tömma båtens toalett i land.
De måste då vara k-märkta.