Vi samarbetar med andra myndigheter

Transportstyrelsen samarbetar med andra myndigheter
för att det ska vara säkert för människor och miljö.

Trafikverket

Myndigheten Trafikverket planerar
och bygger vägar och järnvägar.

Trafikanalys

Trafikanalys är en myndighet
som hjälper politiker att fatta bra beslut
om transportpolitik.
Trafikanalys tar fram information om transporter,
vägar och järnvägar
i Sverige och utomlands.

Luftfartsverket, LFV

Myndigheten LFV arbetar med miljö och säkerhet
för flygtrafik.

Sjöfartsverket

Myndigheten Sjöfartsverket
arbetar med säkerheten på havet och sjön.
De som arbetar på Sjöfartsverket ritar sjökort
och informerar. 
När ett fartyg har gått på grund
kan sjö- och flygräddningen hjälpa till.
Lotsbåtar från Sjöfartsverket
hjälper fartyg att ta sig fram i skärgården
där det är trångt eller besvärligt.