Fordon

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan för filialnummer
Version 1. Utgiven 2015-01-14
TSSA7001
Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES
Utgiven 2019-07-01
TSTRF1003
Anslutning till tjänsten Fordon Direkt
Version 1.0. Utgiven 2018-05-22
--
Ansökan för att bli registrerad som yrkesmässig importör
Version 8. Utgiven 2015-03-25
201.237
Ansökan om att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare
Version 3. Utgiven 2018-05-25
TSV7025
Ansökan om avisering av ordinarie fordonsskatt via EDI
Version 2.0. Utgiven 2019-02-18
201.047
Ansökan om avisering av trängselskatt via EDI
Version 2.0. Utgiven 2019-02-18
201.048
Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret
Version 7. Utgiven 2019-08-26
201.015
Ansökan om direktåtkomst och direktanmälan till vägtrafikregistret för svenska och utländska försäkringsbolag
Version 1. Utgiven 2019-07-09
TSF7001
Ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret
Version 1. Utgiven 2014-02-25
201.014
Ansökan om enskilt godkännande
Version 1. Utgiven 2012-11-23
TSTRF1001
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för besiktningstekniker
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7028
Ansökan om flexibilitet
Version 2. Utgiven 2018-05-25
TSV7011
Ansökan om godkännande av alkolås
Version 3. Utgiven 2018-05-25
TSV7081
Ansökan om identifieringsnummer
Version 2. Utgiven 2015-02-23
TSTRF1014
Ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7014
Ansökan om registrering av flera nya fordon
Version 14. Utgiven 2019-07-01
201.010
Ansökan om registrering av nytt fordon
Version 16. Utgiven 2019-07-01
201.003
Ansökan om saluvagnslicens
Version 18. Utgiven 2018-01-03
201.231
Ansökan om saluvagnslicens för testkörning
Version 16. Utgiven 2018-01-03
201.236
Ansökan om tillfällig införsel - tillfällig registrering
Version 2. Utgiven 2015-01-09
201.020
Ansökan om tillstånd för självkörande fordon
Version 2. Utgiven 2019-09-18
TSV7047
Ansökan om typgodkännande
Version 1. Utgiven 2019-10-22
TSV7103
Ansökan om undantag - fordon
Version 5. Utgiven 2018-05-25
TSV7006
Ansökan om undantag som flyttsaksfordon
Version 2. Utgiven 2015-01-01
201.117
Ansökan om ursprungskontroll
Version 15. Utgiven 2016-04-08
201.045
Ansökan om åtkomst till fordonsbesiktningswebben och provningswebben
Version 1. Utgiven 2012-12-12
---
Application for Verification of Origin
Version 4. Utgiven 2016-04-08
201.045E
Beställning av saluvagnsskylt
Version 2. Utgiven 2013-09-05
201.238
Beställningsformulär - Transportstyrelsens Fordonsurval
Version 1. Utgiven 2012-11-23
201.030
Export av nytt fordon tillfällig registrering
Version 11. Utgiven 2015-09-09
201.017
Export begagnat fordon tillfällig registrering
Version 11. Utgiven 2015-09-09
201.021
Fordonsanmälan
Utgiven 2019-07-01
201.016
Fullmakt för direktanmälan
201.190
Import tillfällig registrering
Version 2. Utgiven 2015-01-01
201.018
Intresseanmälan - tillstånd för självkörande fordon
Version 1. Utgiven 2019-09-18
TSV7097
Rättelse av försäljning
201.005
Rättelse av inbyte
201.004
Skrotningsintyg EES-länder
Version 1. Utgiven 2009-01-12
201.022
Till toppen