Avfall från fritidsbåtar

För att vi alla ska kunna njuta av ren natur och rent vatten, är det viktigt att vi hanterar avfall på rätt sätt. För båtägare innebär detta att lämna både toalettavfall och annat hushållsliknande avfall i land. Hamnar ska underlätta detta genom att se till att det finns mottagningsanordningar.

Krav på fritidsbåtshamnarna

Det finns krav på att fritidsbåtshamnar kan ta emot allt avfall som fritidsbåtar har behov av att lämna. Regler om detta finns  i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2023:12 som baseras på EU-regelverk som har till syfte att minska marin nedskräpning.

Föreskriften tydliggör och utökar kraven på att hamnarna har mottagningsanordningar som faktiskt fungerar som de ska, att de har rätt kapacitet, är rätt placerade och kan repareras utan dröjsmål om de går sönder.

Hamnarna får täcka sina kostnader för avfallsmottagningen genom att ta ut en indirekt avgift, till exempel i form av båtplatsavgift, hamnavgift och gästhamnsavgift. För toalettavfall finns det möjlighet för hamnarna att ta ut en direkt avgift för viss del av avfallet

Mer information för fritidsbåtshamnar: Mottagning av avfall i hamn.

Kommunerna är tillsynsmyndighet

Transportstyrelsen har varit ansvarig tillsynsmyndighet för avfallshantering i fritidsbåtshamnar. Sedan den 1 maj 2023 är istället kommunerna tillsynsansvariga för att fritidsbåtshamnarna kan ta emot avfall från fritidsbåtarna. 

Transportstyrelsen kommer fortsätta vara ansvarig tillsynsmyndighet för handels- och industrihamnar och fiskebåtshamnar.

Mer information för kommuner: Mottagning av avfall i hamn.

Har du frågor

Vid frågor gällande avfallsmottagning ska du som privatperson eller representant för en fritidsbåtshamn främst vända dig till din kommun.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!