A28. Varning för vägkorsning

Varning för vägkorsning
Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

Vägmärkesfiler