A20. Varning för vägarbete

Varning för vägarbete
Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.

Vägmärkesfiler