A11. Varning för stenskott

Varning för stenskott
Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

Vägmärkesfiler