A12. Varning för stenras

Varning för stenras
Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler