A10. Varning för slirig väg

Varning för slirig väg
Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.

Vägmärkesfiler