A17. Varning för skidåkare

Varning för skidåkare
Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Vägmärkesfiler