A25. Varning för mötande trafik

Varning för mötande trafik
Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.

Vägmärkesfiler