A31. Varning för långsamtgående fordon

Varning för långsamtgående fordon
Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.

Vägmärkesfiler