A35. Varning för järnvägskorsning med bommar

Varning för järnvägskorsning med bommar
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.

Vägmärkesfiler