A14. Varning för gående

Varning för gående
Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

Vägmärkesfiler