A32. Varning för fordon med förspänt dragdjur

Varning för fordon med förspänt dragdjur
Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler