A2. Varning för flera farliga kurvor

Varning för flera farliga kurvor
Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler