A1. Varning för farlig kurva

Varning för farlig kurva
Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler