A16. Varning för cyklande och mopedförare

Varning för cyklande och mopedförare
Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.

Vägmärkesfiler