A21. Slut på sträcka med vägarbete

Slut på sträcka med vägarbete
Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete. Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.

Vägmärkesfiler