Varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.
Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.