Y4. Plankorsningsskärm

Plankorsningsskärm
Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka. Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande.

Vägmärkesfiler