M14. Väjningslinje

Väjningslinje
Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.

Vägmärkesfiler