M24. Uppställningsplats

Uppställningsplats
Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.

Vägmärkesfiler