M31. Ändamålsplats

Ändamålsplats
Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.

Vägmärkesfiler