T1. Vägsträckas längd

Vägsträckas längd
Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka.

Vägmärkesfiler