T5. Totalvikt

Totalvikt
Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.

Vägmärkesfiler