T10. Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel
Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.

Vägmärkesfiler